ການປະເມີນການປະຕິບັດ Q3 ຂອງ BTC, ETH, ແລະ BNB

ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດການເງິນທີ່ກວ້າງຂວາງໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຂໍ້ມູນຈາກ CoinGecko ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມູນຄ່າຕະຫຼາດ cryptocurrency ທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 90 ວັນ. ຫນ້າສົນໃຈ, ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency ທົ່ວໂລກ, ຊັບສິນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ Bitcoin [BTC], ປິດໄຕມາດທີ່ມີການຫຼຸດລົງໃນລາຄາຂອງຕົນ. ອີງຕາມ […]

ທີ່ມາ: https://ambcrypto.com/evaluating-the-performance-of-btc-eth-and-bnb-in-q3/