ຖ້າ Robert Kiyosaki ຄິດວ່າ Bitcoin ສາມາດຫຼຸດລົງເຖິງ $ 9k, ແລ້ວຈຸດທີ່ຈະຖືກດຶງອອກມາແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການປົດລັອກໂພສນີ້?

ປົດລleftອກຊ້າຍ: 0