ຮຸ້ນ AMD ຫຼຸດລົງ. ເປັນຫຍັງນັກວິເຄາະເບິ່ງມັນເປັນໂອກາດການຊື້.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/amd-buy-sell-stock-price-earnings-51659547248?siteid=yhoof2&yptr=yahoo