ລາຄາຊິບແມ່ນຫຼຸດລົງ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບ Nvidia, Intel, ແລະ AMD Stock.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/nvidia-stock-intel-amd-chips-51657732522?siteid=yhoof2&yptr=yahoo