ການປັບຕົວຂອງ Citigroup ຄວາມຄາດຫວັງສູງສຸດ. ແຕ່ຫຼັກຊັບແມ່ນຫຼຸດລົງ.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/citigroup-earnings-stock-51642157876?siteid=yhoof2&yptr=yahoo