ຮຸ້ນ GE ໄດ້ຮັບການຕັດໃຫຍ່ແຕ່ນັກລົງທຶນຍັບອອກ

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/ge-stock-earnings-target-price-51657301392?siteid=yhoof2&yptr=yahoo