ຊັງ Tesla? ນັກລົງທຶນສາມາດຫຍໍ້ຜູ້ຜະລິດ EV ດ້ວຍ ETF ດຽວຫຼັກຊັບໃຫມ່.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/tesla-stock-tsla-etf-51657988894?siteid=yhoof2&yptr=yahoo