ຮຸ້ນ Novavax ຕົກຢູ່ໃນບົດລາຍງານວ່າການຈັດສົ່ງວັກຊີນແມ່ນຊັກຊ້າ

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/novavax-stock-tumbles-on-report-that-vaccine-deliveries-are-lagging-51644334599?siteid=yhoof2&yptr=yahoo