ຮຸ້ນແມ່ນຫຼຸດລົງ. ຜູ້ຈັດການກອງທຶນບາງຄົນເບິ່ງການຕໍ່ລອງ.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/stocks-fall-fund-managers-see-bargains-51652981695?siteid=yhoof2&yptr=yahoo