ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງລັດເຊຍແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫນ້ອຍກວ່າທີ່ມັນປາກົດ. ຮັກສາການສັງເກດເບິ່ງນ້ໍາມັນ.

ທັດສະນະທົ່ວໄປຂອງວັງ Kremlin, Red Square ແລະວິຫານ St. Basil ໃນໃຈກາງມອດໂກ.


AFP ຜ່ານ Getty Images

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/things-to-know-today-51656325613?siteid=yhoof2&yptr=yahoo