ຮຸ້ນສະຫະລັດຄາດວ່າຈະເປີດຕໍ່າລົງໃນວັນຈັນກ່ອນອາທິດຂອງ Fed

ຮຸ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະເປີດຕໍ່າລົງໃນວັນຈັນ. (ຮູບພາບໂດຍ Spencer Platt / Getty Images)


Getty Images

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/stocks-poised-to-open-lower-on-monday-51655072954?siteid=yhoof2&yptr=yahoo