ເປັນຫຍັງ Goldman Sachs ຈຶ່ງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫລາຍຂື້ນໃນ Snap Stock

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/snap-stock-is-soaring-after-goldman-sachs-gets-more-bullish-51609267981?siteid=yhoof2&yptr=yahoo