ເປັນຫຍັງຫຸ້ນມູນຄ່າທີ່ຈະຟື້ນຕົວອາດຈະເປັນການປອມແປງຂອງຫົວ

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/why-the-value-stock-rebound-might-be-a-head-fake-51609066800?siteid=yhoof2&yptr=yahoo