gm: ພາຍໃນ NFT Unicorn Magic Eden ກັບ CEO Jack Lu

gm: ພາຍໃນ NFT Unicorn Magic Eden ກັບ CEO Jack Lu

Magic Eden ເປີດຕົວເມື່ອ 1 ປີກ່ອນ ແລະມີມູນຄ່າ 1.6 ຕື້ໂດລາແລ້ວ. ມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຕະຫຼາດພຽງແຕ່ສໍາລັບ Solana NFTs, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມັນເປີດເຖິງ Ethereum. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO Jack Lu ບອກ Dan Roberts ແລະ Stephen Graves ທັງຫມົດກ່ຽວກັບເປົ້າຫມາຍຂອງບໍລິສັດ, ການປະຕິບັດກັບ NFT backlash, Solana vs Ethereum, ແລະການຜະສົມຜະສານ Ethereum ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ NFTs. ເບິ່ງ ແລະສະໝັກໃຊ້ podcast gm ໃນ Apple ຫຼື Spotify.

ທີ່ມາ: https://decrypt.co/videos/interviews/XeO80zrF/gm-inside-nft-unicorn-magic-eden-with-ceo-jack-lu