ຍື່ນຂ່າວ

ປະຈຸບັນພວກເຮົາສະ ເໜີ ການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. ຖາມກ່ຽວກັບອັດຕາປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ.

ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອີເມວຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງຫຼືພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຕອບຮັບໄດ້.