ນີ້ແມ່ນ Airdrop ອື່ນ - ລະວັງ Bots ຢ່າລັກ Ethereum ຂອງທ່ານ

Key Takeaways Trading bots ໄດ້ສະກັດ Ethereum ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອອກຈາກສະນຸກເກີສະພາບຄ່ອງ WTF/WETH ໃນ Uniswap.…