CoinMarketCap ຖືກກ່າວຫາວ່າລາຍຊື່ 3 ທີ່ຢູ່ສັນຍາ SHIB ປອມ, Twitter firestorm ເກີດຂຶ້ນ

ລະຄອນ Twitter ເລັກນ້ອຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດ, ສືບຕໍ່ດີໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກ, ເມື່ອນັກພັດທະນາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ນິຍົມ…

Covid ຫຼຸດລົງອີກສອງການສະແດງ Broadway ທ່າມກາງໄຟໄຫມ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ

ການສະແດງຂອງ THUGHTS OF A COLORED MAN on Broadway. ຮູບພາບ: Julieta Cervantes ຫຼັງຈາກແລ້ວ…