Sequoia ເປີດຕົວກອງທຶນ $ 500 ລ້ານເພື່ອລົງທຶນໃນ Crypto Tokens ໃນຂະນະທີ່ Silicon Valley ຖິ້ມຫລາຍພັນລ້ານໃສ່ Blockchain

Topline ສົດຊື່ນເປັນປີບັນທຶກສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງການສະຫນອງທຶນ crypto, ບໍລິສັດທຶນຮ່ວມທຸລະກິດ Sequoia Capital…

Billionaire Bankman-Fried's FTX ເປີດຕົວກອງທຶນ Crypto $ 2 ຕື້ທ່າມກາງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ deal ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Venture

Topline Fresh off ປີບັນທຶກສໍາລັບການສະຫນອງທຶນ crypto, FTX Trading, ຫນຶ່ງໃນໂລກ…