ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກໍາລັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຊັ່ນເຊື້ອຊາດແລະທັດສະນະທາງເພດ, ລາຍງານ FTC ຄົ້ນພົບ

Topline ລາຍງານພະນັກງານຂອງຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດພົບວ່າ XNUMX ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ສໍາຄັນ…

RightHear ປະຖົມນິເທດ App ສຳ ລັບຄົນຕາບອດ - ເຄື່ອງແອັກໂກ້ໃນອະນາຄົດ ສຳ ລັບສະຖານທີ່ໃນລົ່ມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

ການຊື້ເຄື່ອງຂອງແມ່ຍິງຕາບອດໃນເວລາຍ່າງດ້ວຍໄມ້ໃນສັບພະສິນຄ້າ.