Prerna Gupta ເປີດຕົວແພລະຕະຟອມວິດີໂອເພງ NFT ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍນັກລົງທຶນ A-List

ຄວາມລຶກລັບແມ່ນແພລະຕະຟອມວິດີໂອເພງ NFT ໃໝ່ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Prerna Gupta. ຂໍອານຸຍາດຈາກ Mysterious Serial…