ຫຼັງຈາກ Terra (LUNA) Debacle, ນັກລົງທຶນແລະພໍ່ຄ້າທີ່ຈະບິດໄປສູ່ Bitcoin & Ethereum - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media

ການ crypto Bitcoin ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສຸດແມ່ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງຢືນທີ່ເຂັ້ມແຂງ quashing FUD ທັງຫມົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ ...