Bitcoin, Ether, Cardano, Solana Bull Rally ໃນເຄິ່ງທີສອງຂອງ 2022 ແມ່ນ 'ບໍ່ມີຄໍາຖາມ', ເວົ້າວ່າ Crypto Exec ⋆ ZyCrypto

Cryptocurrencies ໂຄສະນາຈະຟື້ນຕົວໃນປີ 2022 ຫຼັງຈາກການຂາຍອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ...