ຢູເຄຣນໄດ້ຮັບເງິນບໍລິຈາກ Crypto 4 ລ້ານໂດລາພາຍໃນຊົ່ວໂມງ—ລວມທັງ 1.9 ລ້ານໂດລາທີ່ຜູກມັດກັບການປະມູນ Julian Assange NFT

Topline ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານ $ ມູນຄ່າຂອງການບໍລິຈາກ cryptocurrency ເຂົ້າໄປໃນ Ukraine ໃນວັນເສົາຊົ່ວໂມງ…