NFTs ກຳ ລັງມາທີ່ລາຍການໂທລະທັດ Fox 'Masked Singer' - CoinDesk

ຜູ້ ນຳ ດ້ານຂ່າວແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ຊັບສິນດິຈິຕອລແລະອະນາຄົດຂອງເງິນ, CoinDesk ເປັນສື່ທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານນັກຂ່າວສູງສຸດແລະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍບັນນາທິການທີ່ເຂັ້ມງວດ. CoinDesk ເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍໃນການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຊິ່ງລົງທຶນໃນ cryptocurrencies ແລະການເລີ່ມຕົ້ນ blockchain.

@2021 CoinDesk

ທີ່ມາ: https://www.coindesk.com/business/2021/10/13/nfts-are-coming-to-fox-tv-show-masked-singer/


ວິດີໂອ YouTube