ໂຄສະນາ

ປະຈຸບັນພວກເຮົາສະ ເໜີ ຕຳ ແໜ່ງ ປ້າຍໂຄສະນາຄົງທີ່ເປັນເວລາ 30 ວັນ. ຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມແລະອັດຕາຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນ.

ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອີເມວຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງຫຼືພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຕອບຮັບໄດ້.