ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງຍ້ອນຣັດເຊຍແມ່ນ Scarier ກວ່າ Federal Reserve

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/stock-market-dow-nasdaq-sp-500-russia-51644630835?siteid=yhoof2&yptr=yahoo