ຮຸ້ນກຳລັງລົ້ມລຸກອີກຄັ້ງ. ບ່ອນທີ່ S&P 500 ອາດຈະມຸ່ງຫນ້າຕໍ່ໄປ.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/stocks-sp-500-market-inflation-51663947342?siteid=yhoof2&yptr=yahoo