ຕ້ອງການລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນຄົງທີ່ບໍ? ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີໃຫ້ມັນ, ມີຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງ.

ຂະຫນາດຂອງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ມາ: https://www.barrons.com/articles/beat-inflation-monthly-income-funds-51659103848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo