ບົດລາຍງານ: ດັດຊະນີຜູ້ຊື້ຂາຍເງິນສະກຸນເງິນ BarclayHedge ເພີ່ມຂຶ້ນ 138.1% ໃນປີ 2021

ກອງທຶນ cryptocurrency ທົ່ວໂລກໄດ້ບັນທຶກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2021 ຫຼັງຈາກລາຄາຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສ່ວນໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ…

Global Crypto Funds ເຫັນຜົນກໍາໄລໃນປີ 2021

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ, BarclayHedge, ພະແນກຂອງ Backstop Solutions Group, ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ…