ຊີອີໂອຂອງຮູບເງົາລາຍເຊັນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງບໍລິສັດແລະກາຍເປັນບໍລິສັດຜະລິດທີ່ຈະຖືກຄິດຄືນດ້ວຍ

Marc Goldberg ເປັນ CEO ຂອງຜູ້ຜະລິດ-ຈັດຈໍາຫນ່າຍຮູບເງົາລາຍເຊັນແລະການບັນເທີງ. ການບັນເທີງລາຍເຊັນ ບໍ່ມີ…